Giới thiệu

1. Giới thiệu tổng quát

     1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử hình thành:

Vĩnh Xuân là một xã nông nghiệp thuộc huyện Trà Ôn, trung tâm xã cách trung tâm thị trấn Trà Ôn  11 km về phía Tây và cách thành phố Vĩnh Long khoảng 45 km về phía Tây Bắc, là xã nằm dọc 02 bên Quốc lộ 54 với chiều dài khoảng 6,4 km, có vị trí địa lý giáp giới như sau:

Phía đông và đông nam giáp xã Thuận Thới và tỉnh Trà Vinh

Phía Tây và Tây Bắc giáp xã Thiện Mỹ và Tân Mỹ

Phía Nam và Tây Nam giáp xã Tích Thiện và tỉnh Trà Vinh

Phía bắc giáp xã Hựu Thành và Trà Côn

Toàn xã có diện tích tự nhiên 24,76km2. Xã có 7 ấp: Vĩnh Trinh, Vĩnh Thành, Vĩnh Lợi, La Ghì, Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Khánh 2 và Gò Tranh, trong đó ấp Vĩnh Trinh là trung tâm hiện đang phát triển thương mại dịch vụ theo quy hoạch. Các ấp còn lại chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Vĩnh Xuân là nơi cung cấp nguồn lúa gạo, rau quả, cây ăn trái... cho tỉnh Vĩnh Long và các vùng lân cận. Xã có tiềm năng phát triển kinh tế về nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, rau quả, cây ăn trái .....

     1.2. Cơ sở hạ tầng:

- Hệ thống lưới điện được trải khắp trên địa bàn xã, đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng điện kế chính và câu đuôi an toàn có 3.748/3.790 hộ, đạt 98,89 %.Còn 42 hộ câu đuôi an toàn.

- Xã có một nhà nước máy, đường ống được phủ kính trên địa bàn. Hiện nay, số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn xã là 3.790/3.790 hộ, đạt tỷ lệ 100 %, trong đó có 3.605/3.790 hộ sử dụng nước máy chiếm tỷ lệ 95,11%.

- Giao thông:

Xã có tuyến đường quốc lộ 54 dài 6,4km, đường tỉnh lộ 901 dài 6km đáp ứng như cầu vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân.

Đường liên ấp có 4 tuyến dài 11,35km. có 03 tuyến đạt chuẩn dài 7,5km, còn 01 tuyến (ấp Vĩnh Trinh, Vĩnh Thành, La Ghì, Vĩnh Lợi) 4,3km đang thi công tiến độ đạt 59%.

Các tuyến đường xóm và ngõ xóm được đầu tư sửa chữa nâng cấp hàng năm, đảm bảo cho xe 2 bánh lưu thông trong mùa mưa.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

- Đảng ủy: Gồm Bí thư;02 Phó Bí thư(trong đó: 01Phó Bí thư trực; 01 Phó Bí thư – CT. UBND xã); Văn phòng Đảng ủy; Tuyên giáo, Phó Chủ nhiệm UBKT; Tổ chức Đảng.

- Hội đồng nhân dân xã: Chủ tịch - Phó Bí thư trực; Phó Chủ tịch - CT.CĐCS

- Ủy ban Nhân dân xã: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 11 công chức và 13 người hoạt động không chuyên trách.

- Mặt trận và các đoàn thể:

   + UBMTTQVN xã: Chủ tịch – Trưởng KV;PCT. UBMTTQVN; CB. Khối vận.

   + Hội Nông dân Việt Nam xã: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

   + Hội liên hiệp phụ nữ xã: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

   + Hội cựu chiến binh xã: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

   + Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: (Khuyết) Bí thư Xã đoàn; Phó Bí thư Xã đoàn.

3. Danh bạ cán bộ, công chức

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail

Đặng Văn Ba

CT.UBND

0779889898

đvba.hto

Nguyễn Hữu Có

P.CT-UBND

0934792979

nhco.hto

Huỳnh Thanh Điền

P.CT-UBND

0985051610

htdien.hto

Nguyễn Văn Thông

CHT. BCHQS

0986001235

nvthong.hto

Huỳnh Kim Chung

Trưởng CA

0988132099

hkchung.hto

Đặng Hoài Phương

CC.TP-HT

0932882060

đhphuong.hto

Lê Thanh Trung

CC.TCKT

0939802998

lttrung.hto

Phạm Thị Thúy

CC.VHXH

0939704963

ptthuy.hto

Nguyễn Thị Thùy Linh

CC.VHXH (LĐTBXH)

0985766484

nttlinhxvx.hto

Nguyễn Thị Mỹ Dung

CC. ĐCXD&MT

0779481646

ntmdung.hto

Cao Nguyễn Nguyên Khanh

CC. ĐCNN&MT

0339878989

cnnkhanh.hto

Huỳnh Văn Thái

CC.VPTK

0939421610

hvthai.hto

Huỳnh Thị Thảo CC.VPTK 0933902262 hthao.hto
Trần Thị Thu Huyên CC.VPTK 0902522397 ttthuyen.hto
ipv6 ready